Seminarium SMA

Seminarium SMA jest wydarzeniem przeznaczonym dla lekarzy i naukowców mających do czynienia z rdzeniowym zanikiem mięśni w codziennej pracy. Celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w formacie konferencji naukowej, z udziałem uznanych ekspertów z kraju i z zagranicy.

W Seminarium nie mogą brać udziału pacjenci ani opiekunowie – wydarzenie jest otwarte tylko dla osób zajmujących opieką medyczną, przedstawicieli firma farmaceutycznych oraz przedstawicieli zarejestrowanych organizacji pacjentów SMA.

Program zamieszczamy poniżej. Udział w Seminarium jest bezpłatny i obejmuje obiad. Uczestników zapraszamy też do pozostania na kolacji integracyjnej (koszt 50 zł).

Rejestracja będzie możliwa w dniach 9‒30 czerwca.

REJESTRACJA

Rejestracja została zakończona.

PROGRAM

REJESTRACJA
8:30–9:30

Rejestracja wszystkich Uczestników bez względu na program (kliniczny, fizjoterapeutyczny, neurologopedyczny).

 • Kacper Ruciński
Powitanie
9:30–9:50
Prezes, Fundacja SMA
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Proces kwalifikacji i leczenia SMA w Centrum Zdrowia Dziecka
9:50–10:20
Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii, IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • dr n. med. Anna Łusakowska
Rejestr chorych i jego rola w kwalifikacji do leczenia
10:20–10:40
Specjalista Neurolog, Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr Agnieszka Stępień
Fizjoterapia po wprowadzeniu farmakologicznego leczenia SMA
10:40–11:00
Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, wykładowca w Katedrze Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie
PRZERWA
11:00–11:30
 • dr n. med. Anna Łusakowska
Wyzwania w prowadzeniu terapii u dorosłych z SMA
11:30–12:00
Specjalista Neurolog, Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Tomasz Potaczek
Jak przygotować kręgosłup do podania leku
12:00–12:30
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchuUniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
 • dr n. med. Zbigniew Szkulmowski (TBC)
Wentylacja nieiwazyjna w SMA
12:30–13:00
Kierownik Ośrodka Wentylacji Domowej, Bydgoszcz
OBIAD
13:00–14:00
 • dr n. med. Adele D'Amico
Znaczenie standardów opieki w nowej rzeczywistości SMA
14:00–14:20
Bambino Gesù Children's Hospital -Unit of Muscular and Neurodegenerative Disorders, Rome
 • prof. dr n. med. Laurent Servais
Komfort pacjenta przy dooponowym podaniu leku
14:20–14:40

Dyskusja

 • prof. dr n. med. Laurent Servais
W kierunku badań przesiewowych w SMA w Europie
14:40–15:10
 • dr n. med. Maria Jędrzejowska
Jak zaprojektować badania przesiewowe w SMA w Polsce
15:10–15:30
Specjalista genetyki klinicznej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
PRZERWA
15:30–16:00
Leki przyszłości - prezentacje dla Lekarzy
16:00–17:30

[Sala: GALAXY 3+4]
Jak będziemy leczyli SMA w przyszłości? Prezentacje

KOLACJA
19:00–22:00