Zgłoszenie uczestnika Seminarium SMA

Poniższy formularz służy do rejestracji na Seminarium SMA – wydarzenie naukowe towarzyszące VII Konferencji SMA.

Do rejestracji zapraszamy wyłącznie następujące osoby: lekarzy, fizjoterapeutów, przedstawicieli podmiotów prowadzących badania kliniczne lub prace naukowe w SMA, przedstawicieli instytucji publicznych zajmujących się ochroną zdrowia oraz przedstawicieli zarejestrowanych organizacji pacjentów (tylko za zaproszeniem).

Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w Seminarium SMA nie mogą wziąć udziału chorzy ani ich bliscy, o ile nie spełniają powyższych kryteriów.

Prosimy o staranne wypełnienie poniższego formularza.

Brak w magazynie

Kategoria: